Seneste Nyt

Gratis mini-seminar om den nye ferielov

Vil du vide, hvad den nye ferielov kommer til at betyde for din virksomhed? Så kom til mini-seminar hos TVC Advokatfirma 26. februar i København.

Ferieloven er ændret med virkning den 1. september 2020. Der er en række forhold, der er uændrede, men der er også nogle radikale ændringer. Få indblik i, hvad det kommer til at betyde for din virksomhed, når FAGA's samarbejdspartner TVC Advokatfirma afholder gratis mini-seminar.

Selvom der er nogen tid til, at loven træder i kraft, kan du som arbejdsgiver med fordel allerede nu orientere dig om de nye regler, navnlig vedrørende overgangsordningen. 

En af de væsentligste ændringer er, at der fremover vil være tale om ”samtidighedsferie”, hvilket betyder, at medarbejderen løbende optjener og har mulighed for at afvikle ferie. Det vil sige, at medarbejderen efter 1 måneds ansættelse har optjent ret til at afholde 2,08 dages ferie.

En anden væsentlig ændring vedrører indefrysning af op til et års optjent ferie fra den nuværende ordning. Her har arbejdsgiveren valgmuligheden mellem at indbetale beløbet til en nyoprettet fond, eller beholde midler i virksomheden og betale til fonden, eftersom feriepengebeløbene skal udbetales til medarbejderen. Sidstnævnte valgmulighed giver mere administration, og derudover skal det indefrosne beløb forrentes.

Den nye lov stiller også skærpede krav til arbejdsgiverens overblik over ferieafviklingen, da arbejdsgiveren ellers kan komme til at betale ekstra i visse situationer.

Kom til gratis mini-seminar hos FAGA’s samarbejdspartner TVC Advokatfirma og lær at tackle den nye ferielov. Seminarerne afholdes i både Aarhus og København:

  • Tirsdag 19. februar 2019 kl. 09.00-11.00 i Aarhus
    TVC Advokatfirma, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Aabyhøj 
     
  • Tirsdag 26. februar 2019 kl. 09.00-11.00 i København
    TVC Advokatfirma, Nimbusparken 24, 2. sal, 2000 Frederiksberg

Har du spørgsmål vedr. møderne er du velkommen til at kontakte advokat Carsten Busk på tlf.: 8734 7561 eller mail: cbu@tvc.dk

Tilmelding sker efter først-til-mølle og skal ske senest kl. 16.00 dagen før seminaret. 

TILMELD DIG HER

 

Tilbage til oversigten

FAGA Nyt

Hold dig opdateret omkring nyheder og andre aktuelle begivenheder i branchen.

FAGA Nyt udkommer pr. mail ca. otte gange om året
se de seneste udgaver her

Noget nyt?

Vi modtager gerne nyheder og informationer, som er relevante for FAGAs medlemmer.

Klik her for at maile tekstmateriale og fotos eller kontakt os på tlf. 9926 9800.