Seneste Nyt

Skal du med på Nordstil eller TrendSet?

Eksportrådet har bevilget 50 pct. tilskud til deltagelse på FAGAs fællesstande på Trendset i München fra 9.-11. januar og på Nordstil i Hamborg fra 16.-18. januar 2016. Det er nu, du skal tilmelde dig, og er du i tvivl om omkostningerne, har Håndværksrådet lavet en oversigt.

Af Pia Finne

FAGA har i samarbejde med Håndværksrådet ansøgt Eksportrådet om tilskud til at etablere en fælles dansk stand på TrendSet i München fra 9.-11. januar 2016 og på Nordstil i Hamborg fra 16.-18. januar 2016.

”Vi ansøgte allerede i maj og har derfor kunnet forhåndsreservere nogle gode udstillingsområder på både Nordstil og TrendSet, men det er nu der skal handles, hvis vi skal fastholde de gode udstillingsarealer”, lyder det fra Jens Kvorning fra Håndværksrådet, og han opfordrer derfor potentielle udstillere til at slå til nu.

”Flere danske virksomheder har allerede meldt sig under fanerne, så vi kan med stor sikkerhed sige, at vi kan etablere gode, danske fællesstande på både Nordstil og TrendSet, men det kræver, at de sidste virksomheder tilmelder sig meget snart”.

Nordstil
På Nordstil har vi igen i januar en centralt beliggende 4-sidet stand på 204 m2 i hal A3 (se her). Takket være tidlig reservation har vi fået den til den lave m2 pris på 84 Euro imod normalprisen på 99 Euro.

”Vi bad desuden messeledelsen om at fastholde vores satellitstand i hal A1 eller at se på mulighederne for en større satellitstand i hal A1 eller A4”, fortæller Jens Kvorning. Det har givet en ny og større stand i A1 som er delt op med en gang, så vi slipper for dybe stande, som er et problem for de mindre udstillere. (se her).

På Nordstil har 4 virksomheder indtil videre tilmeldt sig fællesstanden – heraf tre som også deltog sidst. De 4 har booket ca. 200 m2, så vi har ca. 200 m2 tilbage.

Se haloversigt

Se halplan A1

Se halplan A3

Trendset
På Trendset har 3 virksomheder tilmeldt sig. De har booket ca. 160 m2 på standen i hal 3, så der er ca. 50 m3 tilbage der og 150 m2 tilbage i hal A2.

Begge haller har boligindretning som tema, men bredt, så de fleste produkter kan passe ind dér.

Standene vil blive fordelt efter først til mølle princippet, så jo tidligere man tilmelder sig, jo flere muligheder har man for at vælge den placering man ønsker.

Se halplan for hal A3

Se halplan for hal A2

Det koster det at deltage
Omkostningerne afhænger i sagens natur af, hvilken virksomhed der er tale om og de behov man har. Jo større stand og jo mere belysning, udstyr m.v. man skal bruge, jo dyrere bliver det, og jo mere tilskud får man.

Standlejen er den største udgiftspost, som afhænger af størrelsen på den stand, man ønsker.

”Omkostninger til belysning, vægge og opstilling af stand varierer meget også for stande af samme størrelse, da det er forskelligt, hvad udstillerne ønsker. Dertil kommer, at nogen selv har investeret i lys, podier m.v., som de så ikke har omkostninger til hver gang, men som de så selvfølgelig heller ikke får tilskud til – ud over når investeringen foretages. Så kan man nemlig søge om at få f.eks. en belysningsrig og spots dækket med 50%, hvorefter det er op til Eksportrådet at vurdere, om der ydes tilskud. Hvis man derimod lejer udstyret er det med sikkerhed tilskudsberettiget, hvis man ikke overskrider budgettet”, forklarer Jens Kvorning.

Transport er en anden stor post, hvor det er op til den enkelte at vælge, om de vil købe transportydelsen af en speditør, eller de selv vil køre. Her er det kun indkøbte transportydelser, som er tilskudsberettigede. Man sparer altså en del ved at gøre tingene selv, men ikke helt så meget, som man skulle tro, da man så heller ikke får tilskud.

Omkostninger til planlægning og koordinering af fællesstanden og rapportering og regnskabsaflæggelse til Eksportrådet for at få tilskuddet er en fast omkostning, der fordeles i forhold til hver enkelt virksomheds omkostninger og dermed tilskud.

Endelig kommer den fælles markedsføring, som deles ligeligt mellem alle udstillere.

Priseksempler
Nedenstående priseksempler viser, hvordan udgifterne erfaringsvis vil fordele sig, og hvad tre virksomheder med en lille, en mellemstor og en større stand ca. vil komme til at betale på de to messer i januar 2016:

Se priseksempler på Nordstil her

Se priseksempler på Trendset her

”Eksemplerne giver et godt billede af, hvad man kan spare. Men udover selve besparelsen får man som udstiller på en fællesstand også glæde af den ekstra synlighed, man får på en stor dansk stand. Herudover kan man hjælpes ad med transport, opstilling og stand-in, dele information og erfaringer samt dele omkostninger til markedsføring, transport og evt. indkvartering”, lyder det fra Jens Kvorning, og han forklarer slutteligt, hvordan tilskudsforløbet ser ud:

”Deltagerne faktureres et aconto beløb, der svarer til de samlede omkostninger fratrukket tilskuddet. Når messen er slut, evalueres den, og der skrives rapport og udarbejdes regnskab, som  sendes til revisor og derpå Eksportrådet. Hidtil har deltagerne måttet vente 2-3 måneder på at regnskabet blev godkendt i Eksportrådet før tilskuddet kunne udbetales, men fremover  vil Håndværksrådet træde til, så udstillerne ikke får problemer med at de skal lægge penge ud for næste messe, før de har fået tilskuddet fra den gamle. Denne hjælp med likviditeten er dog betinget af, at deltagerne leverer deres evaluering (tager max. 15 min.) og sender deres fakturaer straks efter messen. Ellers må de selv lægge pengene ud og først få tilskuddet når Eksportrådet udbetaler det ca. 3 måneder efter messen.

Interesseret i at sikre dig en plads på en af fællesstandene?
Hvis du er interesseret i at sikre dig en plads på en af fællesstandene, kan du skrive til Jens Kvorning i Håndværksrådet på kvorning@hvr.dk eller ringe på tlf. 30 59 06 86. Husk at angive, hvor mange m2 du ønsker og på hvilken af standene. Du vil blive sat på listen og er dermed placeret i den prioritetsrækkefølge ved valg af stand, så snart messerne har tildelt standene.

 

Tilbage til oversigten

FAGA Nyt

Hold dig opdateret omkring nyheder og andre aktuelle begivenheder i branchen.

FAGA Nyt udkommer pr. mail ca. otte gange om året
se de seneste udgaver her

Noget nyt?

Vi modtager gerne nyheder og informationer, som er relevante for FAGAs medlemmer.

Klik her for at maile tekstmateriale og fotos eller kontakt os på tlf. 9926 9800.