Indkaldelse til FAGA's generalforsamling 2019

Tag med tilbage til 1930'ernes Matador, når FAGA afholder generalforsamling tirsdag 21. maj kl. 12.00-16.00.

Adresse: 
Korsbæk på Bakken
Dyrehavsbakken 
2930 Klampenborg
Tid:
Kl. 12.00-13.00: 
Kl. 13.00-15.00:
Kl. 15.00-16.00:

frokost på Jernbane Restauranten
generalforsamling på Jernbane Restauranten
guidet tur i Matadors hjemby Korsbæk

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse DOWNLOAD REGNSKAB
 4. Godkendelse af budget 2020 samt fastsættelse af kontingent og indskud
 5. Valg af bestyrelse og suppleant - følgende er på valg:
  1. Birger Nielsen - stiller op til genvalg
  2. Rie Bidstrup - stiller op til genvalg
  3. Jacob Meulengracht - stiller op til genvalg 
  4. Camilla Christensen - stiller op til genvalg (1 år)
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant - følgende er på valg
  1. Revisor Erik Olesen - stiller op til genvalg
  2. Revisorsuppleant Annette Andersen - stiller op til genvalg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

DOWNLOAD PROGRAM

Forslag til dagsorden

I henhold til vedtægterne skal forslag til dagsorden, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest fire uger før arrangementet, altså senest tirsdag 23. april. 

Forslag sendes pr. mail til FAGA’s formand, Marianne Jensen, eurotex@eurotex.dk

Tilmelding

Det er naturligvis gratis at deltage i generalforsamlingen, men tilmelding er bindende og skal ske senest tirsdag 14. maj. 

Eventuel afmelding skal ske samme dato. Dette er for at undgå afmeldinger i sidste øjeblik, som ikke kan annulleres uden omkostninger. Ved afmelding efter denne dato opkræves kr. 400,- pr. person for at dække de udgifter, som FAGA skal betale til arrangementsstedet.  

TILMELD DIG HER

Transport og Parkering

Der er gratis entré til Korsbæk på Bakken, som ligger tæt på hovedindgangen ved parkeringspladsen, hvor parkeringsafgiften er kr. 60,-. 

Læs om transportmulighederne til Bakken

Download kort over Bakken