Seneste Nyt

Generalforsamling i FAGA

FAGA havde generalforsamling i maj måned. ”Der er optimisme at spore i samfundet og i handlen, og der er tydelige tegn på, at vi nu står på kanten af de bedre tider”, lød det fra FAGA’s formand, Marianne Jensen.

- Skrevet af Pia Finne

Der var mødt dobbelt så mange medlemmer op til FAGA’s generalforsamling forleden, end der normalt plejer at være. Det er naturligvis glædeligt, og det hænger uden tvivl sammen med, at deltagerne efter generalforsamlingen var inviteret til middag med efterfølgende Hairspray musical i Jyske Bank Boxen.
Jens Kvorning fra Håndværksrådet var eftermiddagens ordstyrer, og FAGA’s formand, Marianne Jensen indledte med sin beretning.
”Der er optimisme at spore i samfundet og i handlen. I øjeblikket er det industrien, der trækker læsset, men der er tydelige tegn på, at vi nu står på kanten af de bedre tider. På Formland i foråret var stemningen mere positiv, end den har været i mange år, og der blev gået til stålet fra både udstillernes og indkøbernes side”.
Men Marianne Jensen er heller ikke i tvivl om, at den stigende uro, der er rundt omkring i verden, godt kan forsinke og bremse danskernes brug af penge.
”Forbrug styres af optimisme, og det er det, vi lever af”.
Hun kom også ind på netsalget, der fremadrettet vil tegne sig for hele 30 pct. af detailhandelsomsætningen.
”Men vi kan ikke leve udelukkende af netbutikkerne. Vi skal også sørge for at have de fysiske detailbutikker med”, er hendes holdning, ligesom eksporten er vigtig for en stor del af FAGA’s medlemmer. ”Så også der hjælper vi gerne på vej i samarbejde med Eksportrådet”, lød det fra Marianne Jensen.

I forhold til samarbejdet mellem MCH og FAGA sagde Marianne Jensen: ”Vi er ikke gift, men vi er forlovede…, og det er vi faktisk rigtig glade for. Vi arbejder for hinanden, og vi har netop indgået en ny 5-årig aftale, der giver FAGA’s medlemmer gode rabatter på messerne – ikke mindst på forårsmessen, hvor standprisen er sat ned fra 795 kr., pr. kvm til 595 kr. pr. kvm.”
Når Formland løber af stablen i august, fejrer man i øvrigt FAGA’s 35 års jubilæum med et mindre arrangement.
I øvrigt fortalte Marianne Jensen også, at FAGA har fået 39 nye medlemmer i det forgange år, og at 39 har meldt sig ud. Så medlemsantallet er status quo.

Regnskaber og valg

FAGA’s kasserer Christian Storm fremlagde såvel regnskabet for 2015 og budgettet for 2016, og begge blev godkendt af generalforsamlingen.
Det blev besluttet at fastholde såvel kontingent som indmeldelsesgebyr.
Fra bestyrelsen var Marianne Jensen, Christian Storm og Peter Laursen på valg, og alle blev de genvalgt.
Også FAGA’s revisor Erik Olesen og revisorsuppleant Anette Andersen stillede op til genvalg og blev valgt ind.

Middag og musical

Den efterfølgende middag i Jyske Bank Boxen var en succes, og ikke mindst musical’en Hairspray var en stor oplevelse for de fremmødte FAGA medlemmer.

Download referat

FAGA’s formand, Marianne Jensen holdt en spændende årsberetning

Kasserer Christian Storm

Jesper Sommer fortalte om SPOTT trendseminaret, og han fortalte, at man allerede har lavet en aftale med SPOTT om et lignende arrangement i 2017


Henriette Træholt fra Formland fortalte om samarbejdet mellem FAGA og Formland

 

Tilbage til oversigten

FAGA Nyt

Hold dig opdateret omkring nyheder og andre aktuelle begivenheder i branchen.

FAGA Nyt udkommer pr. mail ca. otte gange om året
se de seneste udgaver her

Noget nyt?

Vi modtager gerne nyheder og informationer, som er relevante for FAGAs medlemmer.

Klik her for at maile tekstmateriale og fotos eller kontakt os på tlf. 9926 9800.