Seneste Nyt

Tilmelding til fællesstande på Ambiente og Maison&Objet

Til vinter kan FAGA’s medlemmer deltage i fælles fremstød på de to førende, internationale design- og interiørmesser. SMVdanmark har nemlig sikret 75% tilskud til fællesstande på Maison&Objet fra 21.-25. januar og på Ambiente fra 11.-15. februar 2022.

- Skrevet af Jens Kvorning, internationaliseringschef hos SMVdanmark

SMVdanmark har ansøgt Trade Council om tilskud til Ambiente og Maison&Objet og fået tilsagn til begge messer med 75% tilskud. Det betyder, at vi kan tilbyde stande til kun kr. 1.400 pr. kvm. på Maison&Objet og kr. 1.600 pr. kvm. på Ambiente. Priserne er inkl. standleje, lys, godstransport og markedsføring.

Med vaccinerne på plads er vi sikre på, at Ambiente vil blive gennemført i februar 2022 og alt taler for, at det bliver et brag af en messe. Efter 3 vellykkede messer på Nordstil i Hamborg i Juli, Maison&Objet i Paris og SCOOP i London i september ved vi, at både udstillere og besøgende følte det som en befrielse at få lov til at mødes igen. Det var en skøn oplevelse at mærke glæden og stemningen efter 1½ års passivitet. Som at se køer komme på græs for første gang i maj. De besøgende savnede inspiration og at møde gamle og nye kunder, og selv om der var væsentligt færre både udstillere og besøgende end før Corona, så var der meget stor tilfredshed med resultaterne blandt langt de fleste.

Maison&Objet viste sin styrke under Corona

Maison&Objet kæmper med Ambiente om førertrøjen. Der er et godt stykke vej derop, men til gengæld har COVID 19 vist, hvor langt foran Maison&Objet er med deres virtuelle platform. Det benyttede mange af udstillerne på den danske fællesstand sig af, både i september 2020, i vinters og igen her nu i september. Det fungerer og er billigt i forhold til resultaterne. 

Maison&Objet har dermed udnyttet dét, at de startede deres virtuelle platform allerede for 7 år siden, til at få styrket denne, til gavn både for den fysiske og virtuelle deltagelse. SMVdanmark har fået tilsagn om tilskud fra Trade Council til at få MOM til at udvikle en dansk landing page, der bliver markedsført overfor alle messens 480.000 kundekontakter verden over i messens tre nyhedsbreve. Tilbuddet er åbent for alle, der udstiller på den næste fysiske messe. 

Geografisk fordeling af de besøgende på Ambiente og Maison&Objet

På Ambiente kommer der, udover Tyskland, flest besøgende fra Italien, Kina, Frankrig, Storbritannien, Holland, USA, Spanien, Schweiz, Rusland og Sydkorea. Top Ti listen for Maison&Objet, efter Frankrig, er Belgien, Italien, Tyskland, Holland, Storbritannien, Spanien, USA, Schweiz, Kina og Japan. Det viser, hvor godt de to messer komplementerer hinanden på de vigtigste markeder i både Europa og den øvrige verden.

Fællesstandens placering på Maison&Objet er endnu ikke fastlagt

Det er endnu for tidligt at sige noget om standplaceringen på næste Maison&Objet, men den er blevet stadigt bedre, siden vi startede dernede i 2017. Vi har på de sidste 3 messer fået to øer på 18 x 7 meter, som har ligget side om side og dannet rammen om et flot belyst område med 16-17 stande, der har matchet hinanden vældig godt. 

Coronakrisen gjorde, at Maison&Objet svandt ind til halv størrelse, mens fællesstanden, takket være det ekstraordinært store tilskud fra Trade Council og virksomheder, der turde tro på fremtiden, blev lige så stor som før krisen. Det har givet os nogle point, som vi kan udnytte, hvis vi kan booke tidligt. Kan vi det, har messeledelsen sagt, at vi kan få en lige så god eller bedre placering på næste Maison&Objet. Det altafgørende er, hvor hurtigt virksomhederne melder sig til næste messe, og vi underskriver kontrakten på fællesstanden. Vi har modtaget tilsagnet fra Trade Council, så den del er på plads. 

Hurtig tilmelding til Maison&Objet er vigtig for den bedste placering

I sidste uge blev de virksomheder, der udstillede sidst, tilbudt at fortsætte med at udstille til januar. De, der vil, får de samme stande som sidst og mulighed for at flytte, hvis der bliver stande ledige. Fra denne uge tilbydes alle andre plads på fællesstanden.

Er du interesseret i at deltage, skal du afgive bindende tilmelding ved at udfylde tilmeldingsskemaet, som kan downloades nedenfor, og sende det til Jens Kvorning på kvorning@smvdanmark.dk. Tidspunktet for tilmelding er afgørende for den plads, man får tildelt på standen – så jo hurtigere tilmelding desto bedre placering. 

Prisen er kr. 1.400 pr. kvm. inkl. standleje, lys, godstransport og markedsføring.

DOWNLOAD TILMELDINGSSKEMA FOR MAISON&OBJET

Vi kan ikke garantere, at man kan få lov til at udstille på fællesstanden, da messen stiller krav til, hvem der kan udstille hvor. Både Ambiente og Maison&Objet er meget specialiserede, og det er godt for markedsføringen og salget, men vanskeligt, når man skal placere fællesstande. Men vi har mulighed for at etablere satellitstande i andre haller, hvis der er mindst 3 virksomheder, der vil og kan få lov til at stå der.

Ambiente-fællesstanden placeres i hal 8

Ambientes messeledelse er kommet med et standtilbud i hal 8, som giver mulighed for, at 14 kan udstille midt i hallen på en ”ø” og en ”halvø”. Tilbuddet er attraktivt, både hvad angår placeringen og mængden af facademeter i forhold til standstørrelsen. 

Messeledelsen har som nævnt strenge krav til, hvem der må stå hvor, så messens danske agent, Trine Lacoppidan, har bestræbt sig på at finde et sted med glidende overgange. Det begrænser til gengæld mulighederne for valg af stande noget, men bør kun være en fordel, da man således kommer i det ”rette selskab” standen rundt.

SE FÆLLESSTANDENS PLACERING

SE TEGNING AF STANDEN

Vi har fået lov til at nøjes med den ydre ring på fællesstanden, hvilket giver de enkelte pladser en dybde på 3 meter. Væggene trækkes 1 meter tilbage, så man kan se, at det er en fællesstand – det giver samtidig et godt indsyn. Der er også mulighed for helt at fjerne væggene, hvis to naboer er enige om det.  

Prisen er kr. 1.600 pr. kvm. inkl. belysning, godstransport og markedsføring.  

Hvis man vil have mere plads end 12 m2, kan man øge dybden til 3,5 meter med tilskud. Vil man have mere plads end 15,75 m2, er den del uden tilskud.

Tilmelding til Ambiente haster

Kontrakten med Ambiente skal underskrives om ganske kort tid, og messen skal vide, hvor mange deltagere, der er til fællesstanden, derfor er hurtig tilmelding nødvendig. Hvis du ønsker at deltage, skal du skynde dig at afgive bindende tilmelding ved at udfylde tilmeldingsskemaet og sende det til Jens Kvorning på kvorning@smvdanmark.dk. Pladserne på fællesstanden fordeles ud fra den rækkefølge, man tilmelder sig, men samtidig skal fordelingen respektere messens opdeling i produktområder.

DOWNLOAD TILMELDINGSSKEMA VEDR AMBIENTE

DOWNLOAD MESSEOVERSIGT

SE FACTS & FIGURES

Yderligere oplysninger og booking 

Vil du vide mere om fællesstandene, inden du tilmelder dig, så kontakt venligst Jens Kvorning på tlf. 30 59 06 86 eller mail: kvorning@SMVdanmark.dk

 

Tilbage til oversigten

FAGA Nyt

Hold dig opdateret omkring nyheder og andre aktuelle begivenheder i branchen.

FAGA Nyt udkommer pr. mail ca. otte gange om året
se de seneste udgaver her

Noget nyt?

Vi modtager gerne nyheder og informationer, som er relevante for FAGAs medlemmer.

Klik her for at maile tekstmateriale og fotos eller kontakt os på tlf. 9926 9800.