Generalforsamling 28. maj kl. 11.00-13.30 på Skovshoved Hotel

FAGA inviterer alle medlemmer til den årlige generalforsamling, som finder sted på skovshoved Hotel i Charlottenlund. Vi lægger ud med selve mødet efterfulgt af en fristende frokost i nostalgiske rammer på det smukke tidligere badehotel, der går helt tilbage til 1660.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse
  Download regnskab
   
 4. Godkendelse af budget for 2025 samt fastsættelse af kontingent og indskud
   
 5. Valg af bestyrelse og suppleant - følgende er på valg:
  1. Marianne Jensen (formand) - stiller op til genvalg
  2. Christian Storm (kasserer) - træder ud af bestyrelsen
  3. Peter Laursen (bestyrelsesmedlem) - stiller op til genvalg og overtager rollen som kasserer
  4. Søren Lübech (suppleant) - stiller op til genvalg
    
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant - følgende er på valg:
  1. Erik Olesen - stiller op til genvalg som revisor
  2. Jens Andersson - stiller op til genvalg som revisorsuppleant
    
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Forslag skal indsendes senest 30. april

Hvis du har et forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, så er du velkommen til at sende det til FAGA Sekretariatet på email: info@faga.dk

Tilmelding skal ske senest 17. maj

Det er gratis at deltage i generalforsamlingen, og alle medlemmer er velkomne, men tilmelding skal ske senest fredag 17. maj. 

Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende. Ved udeblivelse eller eventuelt afbud senere end 17. maj opkræves et gebyr pr. person på kr. 500.

TILMELD DIG HER