Indkaldelse til generalforsamling 27. maj 2020

Grundet Corona bliver FAGA's generalforsamling afholdt delvist elektronisk.

Da indkaldelsen skal ske senest seks uger før generalforsamlingen, og regeringen fastholder forbuddet mod forsamlinger på flere end 10 personer, bliver generalforsamlingen, som i år finder sted 27. maj kl. 12.00-13.30, afholdt delvist elektronisk.

Det betyder, at det kun er bestyrelsen, der vil være fysisk tilstede, mens medlemmerne kan deltage via en elektronisk forbindelse. Yderligere oplysninger om elektronisk deltagelse følger senere. 

Hvis regeringen skulle åbne op for større forsamlinger, vil vi naturligvis genoverveje muligheden for afholdelse af generalforsamling på normal vis. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse DOWNLOAD REGNSKAB
 4. Godkendelse af budget 2021 samt fastsættelse af kontingent og indskud
 5. Valg af bestyrelse og suppleant - følgende er på valg:
  1. Marianne Jensen - stiller op til genvalg
  2. Christian Storm - stiller op til genvalg
  3. Peter Larusen - stiller op til genvalg
  4. Camilla Christensen er trådt ud af bestyrelsen - Kirsten Iversen stiller op som ny suppleant
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant - følgende er på valg
  1. Erik Olesen - stiller op til genvalg som revisor
  2. Annette Andersen er fratrådt som revisorsuppleant - Jens Andersson stiller op til denne post
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Forslag til dagsorden

I henhold til vedtægterne skal forslag til dagsorden, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest fire uger før arrangementet, altså senest onsdag 29. april. 

Forslag sendes pr. mail til FAGA’s formand, Marianne Jensen, eurotex@eurotex.dk

Tilmelding

Selvom deltagelsen er elektronisk, er tilmelding stadig nødvendig og skal ske senest 26. maj kl. 12.00. 

TILMELD DIG HER

Vi håber på forståelse for det ændrede setup og gælder os til at se så mange medlemmer som muligt på behørig afstand bag skærmene.