FAGA’s persondatapolitik

1. Generelt

I kraft af din virksomheds aftale om medlemskab af FAGA indsamles der personoplysninger om dig. Det er udelukkende erhvervsdrivende, der kan blive medlem af FAGA, og vi behandler kun oplysninger om den virksomhed, du repræsenterer.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som har virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”). 

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

2. Virksomhedsoplysninger

Når du melder din virksomhed ind i FAGA, indsamler vi virksomhedens almindelige oplysninger, det drejer sig om følgende: 

 • Firmanavn
 • Cvr-nr.
 • Adresse, postnr. og by
 • Telefonnr. 
 • E-mail   
 • Hjemmeside
 • Branche
 • Kort virksomhedsbeskrivelse 

På de af vores medlemmer, som udstiller på Formland-messerne, registrerer vi desuden virksomhedens bankoplysninger. Dette sker udelukkende for at kunne opfylde bonusaftalen med MCH A/S vedr. Formland-messerne, hvor de udstillende medlemmer kan opnå bonus på standlejen, og denne bonus udbetales af FAGA via bankoverførsel til de pågældende medlemmer. 

3. Personoplysninger

Udover ovenstående almindelige virksomhedsoplysninger indsamler vi desuden oplysninger om den person, der repræsenterer virksomheden, det drejer sig om: 

 • Navn på kontaktperson
 • Kontaktpersonens telefonnr. og/eller mobilnr. 
 • Kontaktpersonens emailadresse

De almindelige virksomhedsoplysninger samt personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at opfylde aftalen om medlemskab og til at identificere dig som medlem. Oplysningerne vil blive opbevaret i en medlemsdatabase, som ligger i vores IT-system.

3.2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Når du melder din virksomhed ind i FAGA, har vi som dokumentation brug for din virksomheds almindelige kontaktoplysninger samt de personoplysninger, som du repræsenterer virksomheden med. Vi opbevarer oplysningerne, så længe medlemskabet består. Medlemskabet gælder for et kalenderår og gentegnes løbende ved fornyet kontingentbetaling. Eventuel udmeldelse sker med virkning fra førstkommende kalenderår.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de indsamlede oplysninger i vores IT-system. 

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos FAGA i en periode på 2 år fra medlemskabets ophørsdato. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet. 

3.3. Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig bruges til at opfylde den aftale, din virksomhed har indgået med FAGA og til fremsendelse af faktura. 

Som en del af medlemskabet modtager du løbende infomails fra FAGA, som bl.a. indeholder generel information fra foreningen (f.eks. nyt om samarbejdsaftalerne, invitation til medlemsarrangementer og lignende), samt redaktionelle artikler (messeberetninger, nyheder fra branchen etc.). Infomails sendes som udgangspunkt til den kontaktperson, der er registreret ved indmeldelsen. Du kan ændre navn på kontaktperson og mailadresse ved at logge på FAGA’s hjemmeside med dit medlemslogin. Du kan til enhver tid framelde dig infomails fra FAGA via et link i mailen.

3.4. Videregivelse af personoplysninger

I kraft af FAGA-medlemskabet er din virksomhed samtidig medlem af erhvervsorganisationen SMVdanmark, som vi videregiver både din virksomheds almindelige oplysninger og dine personoplysninger til med det formål, at SMVdanmark skal kunne servicere dig som medlem. 

Størstedelen af de medlemsservices, som FAGA tilbyder, består af rabat- og fordelsaftaler med tredjepartvirksomheder, og derfor vil din virksomheds almindelige kontaktoplysninger blive videregivet til vores samarbejdspartnere med det formål at kunne opfylde aftalen for et medlemskab af FAGA. 

Når du tegner et medlemskab hos FAGA, accepterer du samtidig, at vi må videregive dine personoplysninger til de relevante samarbejdspartnere. 

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

4. Brug af databehandlere

FAGA gør brug af eksterne databehandlere, der behandler oplysninger om dig på foreningens vegne. Der er tale om et administrativt formål i forbindelse med fakturering og opbevaring af dine oplysninger i vores IT-system. 

For at sikre, at behandlingen sker fortroligt og i overensstemmelse med vores instruks, har vi indgået databehandleraftaler med de respektive parter. Databehandlerne må ikke anvende de oplysninger, de behandler på FAGA’s vegne, til andre formål. 

5. Cookies

Når du besøger FAGA’s hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre det indhold, der vises på siden. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik.

6. Sikkerhed

FAGA behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.

7. Links til andre hjemmesider

FAGA’s hjemmeside har link til andre hjemmesider, det kan eksempelvis være til foreningens samarbejdspartnere. FAGA er ikke ansvarlig for indholdet af de hjemmesider, der linkes til, ligesom FAGA ikke er ansvarlig for indsamlingen af personlige oplysninger på sådanne hjemmesider.

FAGA anbefaler til enhver tid, at du læser privatlivspolitikker og anden relevant information på de hjemmesider, der bliver linket til.

8. Retten til indsigt i dine personoplysninger 

Du har som medlem af FAGA ret til at få foreningens bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til FAGA (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. 

8.2. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af FAGA uden unødig forsinkelse. 

8.3. Retten til sletning af dine personoplysninger 

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af FAGA uden unødig forsinkelse, hvis foreningen ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt FAGA i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

8.4.Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit meddelte samtykke til FAGA tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.5. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i FAGA’s IT-system. 

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

8.6. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

9. Dataansvarlig

Brancheforeningen FAGA
c/o MCH
Vardevej 1
7400 Herning
Cvr.nr.: 13842639
Kontaktperson: FAGA Sekretariatet
info@faga.dk 
Tlf. 9926 9800 

10. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som FAGA har registreret om dig, skal du rette henvendelse til FAGA Sekretariatet (se oplysningerne ovenfor).

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

11. Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over FAGA’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K 
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Senest revideret: 4. juni 2018